Selvbetalt opphold

Vi har et begrenset antall plasser for selvbetalende rehabiliteringsopphold.. Dette tilbudet er for voksne i ulike livs- og sykdomsfaser. Det kan være aktuelt for å rehabilitere etter sykdom eller inngrep som har ført til tap av funksjon, eller det kan være nyttig for å forebygge og ivareta egen helse. Vi kan tilby deg rehabilitering i et stimulerende og hyggelig miljø.

Innhold og organisering
Ved ankomst gjennomføres en individuell kartleggingssamtale, med fokus på status, behov og mål for oppholdet. Under oppholdet blir du fulgt opp av fysioterapeut og du får medisinsk oppfølging ved behov. Vi har helsepersonell døgnkontinuerlig. Du får individuell veiledning i trening og mulighet til deltagelse på gruppeaktiviteter og undervisning relatert til helse og livsstil.

Du trenger å ha med deg
  • Egne medisiner/resepter
  • Egnet treningstøy for inne- og utebruk
  • Badetøy og toalettsaker
  • Hjelpemidler

Egenandelskort nr 2 gjelder ikke ved denne typen opphold.
Du må selv ordne transport til og fra institusjonen.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dette er noe for deg.
Telefonnummer: 69 17 26 00
Mail: inntak@bakke-o.no
ferie for eldre, avlastning, komme seg, betale rehabiliteringsopphold selv