Tilbudene

Unicare Bakke AS, har avtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av rehabiliteringstjenester.
Vi har både dag- og døgntilbud.
Vi på Bakke ønsker å gi alle pasienter et likeverdig tilbud. Vi fokuserer på mestring og motivasjon slik at du kan oppnå bedre funksjonsnivå, forebygge tilbakefall og redusere plager.
Vi tar utgangspunkt i dine ressurser og arbeider for at du kan utvikle deg ut fra ditt eget ståsted.
Målet med rehabiliteringen er at du skal oppleve bedret mestring og selvstendighet på alle livsområder
Oppholdet hos oss er en del av en rehabiliteringsprosess og kontakt med helseforetak og lokalt hjelpeapparat er nødvendig for å nå målene.
Trening
Rehabilitering ortopedi Halden opptrening etter operasjon