Helsedirektoratet, omstillingsmidler

Her kommer link til rapporter angående prosjekter finansiert av Helsedirektoratet i forbindelse med omstilling av driften i private rehabiliteringsinstitusjoner.