Resultater og dokumentasjon


Alle faggruppene bruker et fastsatt utvalg kliniske verktøy for måling av effekt og kartlegging av funksjon. Vi har som utgangspunkt å bruke tester som er valide og reliable. Vi har evaluert testene og den praktiske gjennomføring gjennom flere år.
Alle data fra bruk av kliniske verktøy samles til årlige rapporter som inngår i forbedringsarbeidet i fastlagt rutine styrt av årshjulet. Du finner link til rapportene under hvert menypunkt til venstre.