Brukerråd og brukermedvirkning.


Brukerrådet har som oppgave å medvirke til utviklingen av tilbudet til pasientene.
Rådet består av 4 medlemmer + sekretær, som er en ansatt på Bakke. Brukerrådets medlemmer skal representere de ulike pasientgrupper som til enhver tid er på Bakke.Allle er underlagt taushetsplikt. Brukerrrådet er et rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet fullt ut. Medlemmene velges for 2 år og brukerrådets leder sitter i styret for Bakke SMR.
Rådet tar i mot synspunkter fra brukere og pårørende og informasjonen som kommer inn gir rådet mulighet til å påvirke forbedringstiltak. Ved hjemreise får alle pasienter tilbud om å fylle ut et spørreskjema og svarene er til stor hjelp for forbedringsarbeidet.
Har du eller pårørende/familie synspunkter eller spørsmål, kontakt noen av medlemmene i brukerrådet:

Anne Karin Johansen (leder) Norges Handikapforbund (SAFO)
TLF 97744796 e-post: ankjohan@online.no

Astrid Westberg Norges Revmatikerforening (FFO)
TLF 90079584 e-post: jowestb@online.no

Steinar Bernt Hansen Momentum (Forening for amputerte) (FFO)
TLF 91382221 e-post: steinar@regnskapsnettet.no

Roger Amundsen Landsforeningen for slagrammede (SAFO)
TLF 95982527 e-post:rogeramu@start.no

Sekretær Lotta Lundmark 69172600 epost: lotta@bakke-o.no
Brukerråd, Bakke