Behandlingsfilosofi

Behandlingsfilosofien ved Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering tar utgangspunkt i respekten for menneskeverdet. Et helhetlig tilnærming som setter hele mennesket i fokus og fremmer utvikling på alle områder (ICF). Fokus på personens ressurser med utgangspunkt i at alle kan utvikle seg ut fra eget ståsted.
Rehabilitering skal motvirke sykdomsfokusering og passive pasientroller, og fremme personlig ansvar og egen mestring.
Rehabilitering handler om planlagte mål og samspill mellom helsevesen og pasient/bruker.