Aktiviteter i rehabiliteringsprosessen

Rehabilitering er definert som tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.
Vi bruker et utvalg av virkemidler, både fysisk og mental trening inngår:

Læring og mestringsaktiviteter:

 • Veiledningssamtaler
 • Prosessgruppe
 • Temaundervisning
 • Oppfølging av arbeidsforhold/NAV
 • Trening på dagliglivsaktiviteter
 • Oppmerksomhetstrening

Fysiske aktivitet og deltagelse:
 • Trening i sal med individuelt tilpasset program samt egentrening
 • Gruppeaktiviteter (Tai Chi, Stavgang, Stabilitet/Styrke/Balanse, m.m.)
 • Trening i varmtvannsbasseng
 • Funksjonsfremmende trening/Treningsterapi
 • Turaktiviteter/Kano/Friluftsliv/Grønn rehabilitering
 • Utprøving av aktivitetshjelpemidler