Unicare

Fra 5. september ble Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS overtatt av Unicare. Avtalen med Helse Sør-Øst gjelder som tidligere.