Nye eiere på Bakke

Unicare Holding as og Eierne for Bakke SMR og Bakke EH, har signert en avtale om at Unicare Holding as overtar alle aksjene i Bakke SMR og Bakke Eiendom Halden fra 5. september i år. Fra denne dato skifter Bakke SMR navn til Unicare Bakke og blir en del av Unicare-konsernet.
Unicare er et selskap som driver innen hjemmetjenester, sykehjem, bedriftshelsetjeneste, bo- og omsorgstjenester, psykologtjeneste, rehabilitering og vårdcentraler i Sverige. Unicare har over 2700 ansatte og omsetter for 1,6 milliarder. Totalt opererer de fra 48 lokasjoner i Norge og Sverige.
Rehabiliteringsfeltet er den siste satsningen, og i år har de kjøpt opp to institusjoner; Jeløya og Steffensrud. Tidligere har de kjøpt opp Hokksund, Fram og Friskvernklinikken. Bakke blir nå den 6. institusjonen som «kommer med i rehabiliteringsfamilien. Vi vil dra nytte av synergieffekter hos hverandre, utvikle rehabiliteringsfeltet og få være med i et bredt fagfelt.
Ledelsen ved Bakke vil bli uforandret, og driften vil også være uforandret. Avtalen til Helse Sør Øst styrer aktiviteten. Det vi vil merke er navnebyttet, profilering og et større og mer fruktbart samarbeid med våre søskeninstitusjoner i konsernet.
Styreleder Tom Tidemann, konserndirektør Johan Swärd og direktør for rehabiliteringsfeltet Trine Berntsen fra Unicare tilstede under allmøtet i går da dette ble offentliggjort for de ansatte.
Vi ser frem i mot et godt og trygt arbeid sammen i Unicare-konsernet.
tekst...