Ny nettside angående rehabilitering m.m.

1.november har Helse Sør-Øst RHF og alle sykehusene lagt ut nye nettsider på Helsenorge.no plattformen. I helsenorge plattformen skal det ikke ligge stoff om utredning/ behandling eller rehabilitering på de regionale sidene. Det skal ligge på sykehusenes nettsider. Det betyr at sidene med oversikt over rehabiliteringstilbudene i helse sør-øst er laget på nytt og har flyttet adresse fra www.helse-sorost.no/rehabilitering til www.sunnaas.no/RKE