Ny avtale med Helse SørØst RHF

Vi har nå underskrevet ny avtale med Helse Sør-Øst RHF som gjelder fra 1.1. 2015.
Dette er en løpende avtale.
Vi har fått avtale på følgende ytelser:
Brudd og slitasjeskader i skjelettet. Døgn- og dagplasser.
Amputasjoner i underekstremiteter. Døgn- og dagplasser
Hjerneslag og traumatiske hjerneskader. Døgn- og dagplasser
Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling.
I tillegg til dette har vi også døgn- og dagplasser under ytelsen "Raskere Tilbake".