Nyhetsarkiv:

Unicare

Fra 5. september ble Bakke en del av Unicare. Avtalen med Helse Sør-Øst fortsetter som tidligere.
Link til Unicare rehabilitering finner du her

Fritt rehabiliteringsvalg

28.06.2017 08:51
Fra 1. juli kan pasienter fritt velge sted for rehabilitering. Du kan lese mer om dette ved å følge lenken https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasienter-kan-fritt-velge-sted-for-rehabilitering/id256...
les mer

Nye eiere på Bakke

21.06.2017 12:57
Unicare Holding as og Eierne for Bakke SMR og Bakke EH, har signert en avtale om at Unicare Holding as overtar alle aksjene i Bakke SMR og Bakke Eiendom Halden fra 5. september i år. Fra denne dato sk...
les mer

Sommerferie 2017

15.06.2017 09:33
Vi holder åpent hele sommeren. Ferieavviklingen starter i uke 26 og går over 8 uker. Vi bruker eget personell og noen vikarer.
les mer

Egenandelskort 2

22.11.2016 13:20
Fra 1. januar 2017 trenger du ikke lenger søke om frikort for egenandelstak 2 Frikortordningen for egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. Det betyr at frikortet kommer automatisk i posten e...
les mer

Ny nettside angående rehabilitering m.m.

02.11.2016 13:47
1.november har Helse Sør-Øst RHF og alle sykehusene lagt ut nye nettsider på Helsenorge.no plattformen. I helsenorge plattformen skal det ikke ligge stoff om utredning/ behandling eller rehabilitering...
les mer

Rehabilitering av slagpasienter

28.09.2015 09:49
Vi deltok på kampanjen Livsstilssykdommer som ble lansert i går og har som formål å bidra til økt kunnskap om hjerneslag. Les intervjuet med Fysioterapeut Lene Sandvik som forteller hva hun mener er v...
les mer

Ny avtale med Helse SørØst RHF

20.11.2014 11:17
Vi har nå underskrevet ny avtale med Helse Sør-Øst RHF som gjelder fra 1.1. 2015. Dette er en løpende avtale. Vi har fått avtale på følgende ytelser: Brudd og slitasjeskader i skjelettet. Døgn- og dag...
les mer

Sommerferie 2017