Nytt på siden

Sommer 2018

13.06.2018 14:47
Unicare Bakke har åpent hele sommeren. Ønsker alle en god sommer!

Ny avtale - arbeid som mål

15.03.2018 14:48
9. mars fikk vi avtale om Arbeidsrettet Rehabilitering under ytelse R Det gis tilbud til pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp i Spesialisthelsetjenesten. Les mer under fanen Rehabilitering ...

Stilling ledig

05.02.2018 13:48
Vi søker nå etter en faglig oppdatert og engasjert spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 60 - 100 % stilling. Som legespesialist på Bakke har du en viktig funksjon i det tverrfaglige team...

Fritt rehabiliteringsvalg

28.06.2017 08:51
Fra 1. juli kan pasienter fritt velge sted for rehabilitering. Du kan lese mer om dette ved å følge lenken https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasienter-kan-fritt-velge-sted-for-rehabilitering/id256...

Egenandelskort 2

22.11.2016 13:20
Fra 1. januar 2017 trenger du ikke lenger søke om frikort for egenandelstak 2 Frikortordningen for egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. Det betyr at frikortet kommer automatisk i posten e...

Ny nettside angående rehabilitering m.m.

02.11.2016 13:47
1.november har Helse Sør-Øst RHF og alle sykehusene lagt ut nye nettsider på Helsenorge.no plattformen. I helsenorge plattformen skal det ikke ligge stoff om utredning/ behandling eller rehabilitering...
Halden akkuratt nå - Klikk på lenken under for webkamera

Unicare Bakke AS
- en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten

  • tilbyr spesialisert rehabilitering, som dag- og døgnopphold
  • har individuelt tilpasset tilbud
  • har bred rehabiliteringskompetanse
  • gir veiledning i tverrfaglig team
  • fokuserer på mestring og motivasjon slik at du kan oppnå bedre funksjonsnivå
  • forebygge tilbakefall og redusere plager

Les mer om rehabiliteringstilbudene her

Nyheter fra rehabiliteringsfeltet
Lik oss på facebook